pHỗ trợ miễn phí:   (+84) 263 6250068

Bảng báo giá sản phẩm

Sau đây là bảng giá các sản phẩm phổ biến của công ty TNHH Linh Ngọc từ cuối năm 2015:
Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

CÔNG TY TNHH LINH NGỌC
A: 1B Nguyễn Đình Chiểu - Phường 9 - TP Đà Lạt
P: (+84) 63 6250068
M: 0947 710908 (Mrs. Trân) - 0988 212 206 (Mr. Trung) - 0919 570 736 (Mrs. Dung)


STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Loại sản phẩm Giá (VNĐ)
1 Lá dương xỉ mềm Loại A 1.000
Loại B 800
Loại C 600
2 Lá dương xỉ rồng Loại A 3.000
Loại B 2.000
Loại C 1.500
3 Lá dương xỉ Pháp Loại A 3.500
Loại B 2.500
Loại C 2.000
4 Đuôi chồn Loại A 3.000
Loại B 2.000
Loại C 1.500
5 Nguyệt quế Dây * 800
6 Lá chanh Cành * 5000
7 Tùng Nho Cành Loại A 10.000
Loại B 8.000
Loại C 6.000
8 Hoa địa lan cắt cành các loại Cành * 70.000 - 100.000 tùy thời điểm

CÔNG TY TNHH LINH NGỌC - TRÂN TRỌNG BÁO GIÁ