pHỗ trợ miễn phí:   (+84) 263 6250068

Phát triển giống cà chua tím biến đổi gene giàu anthocyanin