pHỗ trợ miễn phí:   (+84) 263 6250068

Giống lúa đột biến mới có thể "ngủ trưa" để chịu hạn