pHỗ trợ miễn phí:   (+84) 263 6250068

Dù sống thọ tới 80.000 năm tuổi, sinh vật lớn nhất và lâu đời nhất thế giới vẫn đang chết dần