pHỗ trợ miễn phí:   (+84) 263 6250068

Cà chua biến đổi gene cho ra quả chùm như nho để rút ngắn thời gian thu hoạch, tăng năng suất