pHỗ trợ miễn phí:   (+84) 263 6250068

Kỷ tử hóa ra có cả loại màu đen, muốn mua 1kg phải chi gần 1 triệu